Vyjádření k existenci sítí

Vyjádření k existenci sítí můžete vyřídit elektronicky.

Písemné žádosti zasílejte na adresu:

United Networks SE
Petr Pfeiffer
Pod Svatoborem 45
34201 Sušice 

Elektronické žádosti zasílejte na mail: petr.pfeiffer@u-n.cz


Nezbytné náležitosti žádosti:

  • jméno investora (zplnomocněného projektanta) + kontaktní údaje (e-mail, telefon)
  • název stavby, pro kterou je vyjádření požadováno a její stručný popis (liniová stavba, stavba RD, rekonstrukce komunikace apod.)
  • jednoznačná identifikace místa stavby (obec, katastrální území, parcelní číslo/čísla)
  • přílohou žádosti musí být situační výkres (přehledná situace stavby, v odůvodněných případech detail)
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.